వేప ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు | Neem Tree (Vepa) Aaku Kashayam Uses in Telugu

59 ViewsNeem Tree (Vepa) Aaku Kashayam Uses in Telugu ఉపయోగాలు  వైరల్ రోగాలను రాకుండా అరికడుతుంది. రోగనిరోధకశక్తిని పెంచుతుంది. సాధారనంగా వేప చెట్టు ఎక్కడ వుంటే అక్కడ వాయుమండలం శుద్ధి అవుతుంది. ముక్యంగా శూక్ష్మ జీవులను అరికట్టడంలో వేప ఆకు మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ

Read more