పునర్నవ ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు. Punarnava Kashayam Uses in Telugu by Khadar Vali

83 Viewsపునర్నవ ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు. Punarnava Kashayam Uses in Telugu by Khadar Vali ఉపయోగాలు. కిడ్నీ (మూత్రపిండ) సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం. పునర్నవ (తెల్ల గలిజేరు/ ఎర్ర గలిజేరు) ఆకుల కషాయం ను 21 రోజులపాటు పరిగడుపున తీసుకోవడం వలన క్రియాటిన్ ను తగ్గిస్తుంది.

Read more