గరిక ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు | Garika Kashayam Uses in Telugu

77 ViewsGarika Kashayam Uses in Telugu ఉపయోగాలు. రోగనిరోధకశక్తిని పెంచుతుంది. శూక్ష్మ జీవులను శుద్ధి చేస్తుంది. సిలికాన్ అంశం వుండడం. శరీరానికి కావలసిన శక్తిని ఇస్తుంది. గరికను ముఖ్యంగా గ్రహణ సమయంలో ఉపయోగిస్తారు. మనం తినే ఆకర పదార్ధాల పైన ఈ గరికను వేస్తారు. దీనికి కారణం

Read more