అండు కొర్రలు యొక్క ఉపయోగాలు | Andu Korralu (Browntop Millets) Uses in Telugu

189 Viewsఅండు కొర్రలు సంప్రదాయ పంటల్లో ఒకటి. ఒక్క అండు కొర్రలను కనీసం 4 గంటలు నానబెట్టిన తరువాతే వండుకోవాలి. జీర్ణాశయం, అర్ర్తయిటిస్ (కీళ్ళ వాతం), బీ.పీ., థైరాయిడ్, కంటి సమస్యలు, ఊబకాయ నివారణకు ఉపయోగపడుతాయి. అలాగే మొలలు, బగాస్ధారం, మూలశంక, ఫిషర్,అల్సర్,మెదడు,రక్తం,స్థనాలు, ఎముకలు, ఉదర, ప్రేగుల, చర్మ,

Read more