కిడ్నీ సమస్యలకు పరిష్కారం.| Kidney Problems Solutions in Telugu

27 ViewsHow to cure kidney problems in telugu, how to prevent kidney failure, kidney stones solution in telugu. సిరి ధాన్యాలు: రెండు రోజులు ఊదలు, తర్వాత రెండు రోజులు అరికలు, తర్వాత రెండు రోజులు సామ బియ్యం, ఒకరోజు కొర్రలు, ఒకరోజు

Read more